PLANERAD KULL - PLANNED LITTERSValpar planeras till vintern 2020/2021


Corso Nonparel Kariantida Star (Kerri)

hd: a - ed: 0, genomfört bph, merit i viltspår

Trolls Corner's Greip (Åke)

hd: a - ed: 0, cert o bir i utställning


Maila gärna för mer info.


Copyright © All Rights Reserved